Visie

Inclusie staat zeer hoog in ons vaandel. Al onze intiatieven, die wij ondernemen en activiteiten, die wij orgniseren, zijn er op gericht om de integratie van personen met een handicap in de maatschappij te bevorderen. Vrije tijd, werk, mobiliteit, enz. zijn zeer belangrijke elementne om deze inclusieggedachte te verwezenlijken.

En dat zal steeds onze drijfkracht blijven. Er zullen steeds mensen met een handicap zijn, dus Handio zal er ook blijven, om iedereen die dat wenst te helpen. Kijk even hier voor meer details over waarmee we je zouden kunnen helpen.